Brand to Brand współorganizatorem Strefy Licencji 5 (3)

Strefa Licencji to miejsce dla licencjobiorców, licencjodawców, dystrybutorów, pośredników sprzedaży oraz wszystkich podmiotów związanych z biznesem licencyjnym lub nim zainteresowanych.
Strefa Licencji wspiera firmy działające lub chcące działać w branży licencyjnej.

Więcej